პირველადი სტრუქტურული ერთეული ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
პირველადი სტრუქტურული ერთეული ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

პეტრე ჭიხორია

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და  კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

Email -   P _ chikhoria@yahoo.com

TEL:  551 23 44 11

 

დაბადების თარიღი:  1954  წლის 27 მაისი

განათლება:

ქ. თბილისის  N 60 ტექნიკური სასწავლებელი;

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტის სრული კურსი, ინჟინერ– მშნებელი;

სამუშაო გამოცდილება:  

1979 წ. ქ. მოსკოვი სამხედრო – სამშენებლო სამმართველოში უფროსი ინჟინერი; 

1981 – 1987  წწ. მშენებლობის სამინისტროს  მე – 8 ტრესტის მე – 5 სამშენებლო სამმართველოში უბნის უფროსი;

1987 – 1995 წწ. საქ. კურორტი საბჭოს თბილისის სამშენებლო – სარემონტო გაერთიანება – უფროს სამუშაოთა მწარმოებელი;

1995 –1999 წწ. შპს.  „ნატვრისთვალი“–ს დირექტორი;

1999 – 2002 წწ. შპს  „მშენებელი“–ს ქვიშის კარიერის უფროსი;

2002 – 2003 წწ.  სს. „ქართუ“–ს  ასოციაცია  „ატუ“ –ში მშენებლობის უფროსი/ კოორდინატორი ქ. საჩხერეში;

2007 – 2010 წწ.  შპს. „ აღმაშენებელი“ –ში სამუშაოთა მწარმოებელი;

2011 – 2012 წწ. შპს.  „ხიდი“–ში უფროს სამუშაოთა მწარმოებელი;

2013 – 2014 წწ.  შპს.  „ზაზა“ –ში  სამუშაოთა მწარმოებელი;

2014  წლიდან დღემდე  საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი.

 ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული,  ყავს მეუღლე და სამი შვილი