საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სტატუსის მინიჭების შესახებ - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სტატუსის მინიჭების შესახებ