საჩხერის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის შემცირების შესახებ - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის შემცირების შესახებ