საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N 7. 2016 წლის 16 თებერვალი. ქ. საჩხერე - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N 7. 2016 წლის 16 თებერვალი. ქ. საჩხერე