საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ სკითხთა კომისიის მოსაxლეობასთან შეხვედრის ოქმი N9, 19 ივნისი, 2018 წ - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ სკითხთა კომისიის მოსაxლეობასთან შეხვედრის ოქმი N9, 19 ივნისი, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ სკითხთა კომისიის მოსალეობასთან შეხვედრის ოქმი N9, 19 ივნისი, 2018 წ