საჩხერის მუნიციპალიტეტში მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
საჩხერის მუნიციპალიტეტში მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირები