პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი