საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი, მოთხოვნის ფორმა - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი, მოთხოვნის ფორმა