საკრებულოს აპარატი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
საკრებულოს აპარატი

MAIL: Sachkhere.mun@gmail.com

ტეფნაძე გერვასი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის უფროსი

TEL: 595 90 06 65

mail: gtefnadze@gmail.com

სივსივაძე კობა -  საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და  აღრიცხვის  საკითხებში

TEL: 599 28 77 98

მუმლაძე ნათია - საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

TEL: 595 90 06 67

მაჭავარიანი მარინა - საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-კორესპონდენციებზე მუშაობის საკითხებში

TEL: 595 93 44 28

ნადირაძე თინათინი - საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-იურიდიულ საკითხებში

TEL: 577 97 70 62

აბაშიძე არჩილი - საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-საინფორმაციო  ანალიტიკური და კომუნიკაციებით

უზრუნველყოფის  საკითხებში

TEL: 599 41 56 17

ცერცვაძე რუსუდან - საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-სამართლებრივ  აქტებზე მუშაობის საკითხებში

TEL: 595 20 90 88 

კობერიძე ნონა - საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-კორესპონდენციებზე მუშაობისა და ადამიანური რესურსების  მართვის საკითხებში

TEL: 595 64 42 44

ხვედელიძე ინგა - საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-საორგანიზაციო მართვის  საკითხებში

TEL: 599 17 17 78

კიპაროიძე ია - საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერული  თანასწორობის საკითხებში

TEL: 558 36 40 40 

ჩუბინიძე ტარიელ - საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-იურიდიულ საკითხებში

TEL: 595 92 15 31

დეკანოიძე რეზო - სპეციალისტი-მძღოლი 

TEL: 599 90 01 26