პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი-მთავარი არქიტექტორი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის, სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი-მთავარი არქიტექტორი