თანამშრომლები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
თანამშრომლები

ქეთევან მაჭარაშვილი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის,  საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი  

Mail: macharashviliqetevan@gmail.com

Tel:  599 29 50 24

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

გაგა გრძელიძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ–ტექნიკური  უზრუნველყოფის საკითხებში

Mail: grdzelidze.1974@mail.ru

Tel: 595900656 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ირაკლი აბაშიძე- საორგანიზაციო, მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა  და საინფორმაციო განყოფილების  პირველის კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

Mail:  IRAKLI_ABASHIDZE@MAIL.RU

Tel: 598117700

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

მაკა კაციტაძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში 

Mail: Makakatsitadze73@gmail.com

Tel: 595900635

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

მაკა შუკაკიძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში

Mail: maka.shukakidze.77@mail.ru

Tel: 558504104

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დიანა ლაბუჩიძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში

Mail: dianalabuchidze@gmail.com

       di_labuchidze@yahoo.com

Tel: 577628622

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

შოთა კაპანაძე –  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დამხმარე მოსამსახურის უფლებამოსილების შემსრულებელი ინფორმაციული ტექნოლოგიების საკითხებში 

Mail: shotakapanadze@yahoo.com

Tel: 551916060

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

გიორგი წიქვაძე – საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დამხმარე მოსამსახურის-ოპერატორი  უფლებამოსილების  შემსრულებელი ვიდეო გადაღებისა და მონტაჟის საკითხები 

Mail: giorgi230576@mail.ru

Tel: 577977211

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

თეონა ჭუმბურიძე – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების უფროსი 

Mail: chumburidzeteona@gmail.com

Tel:  595931346

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

მაია კუსიანი –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Mail: kusianimaia@gmail.com

Tel: 595540090

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

შორენა ოგანეზოვი- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Mail: shorena.oganezovi@yahoo.com

Tel: 599077752

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

მაია მაჭარაშვილი- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების უფროსი

MAIL:maiamacharashvili2014gmail.com

TEL: 595 900 643

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

მანანა გოშაძე- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში 

MAIL: mananagoshadze@gmail.com

TEL:  591 334 491

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ქეთო შარვაძე- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

MAIL:qetinosharvadze@gmail.com

TEL: 593 18 80 25

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

თეა ჭიღლაძე -მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის საკითხებში 

MAIL: teachigladze@mail.ru

TEL: 577 62 84 67 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ნინო ნოზაძე- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის საკითხებში

MAIL:ninonozadze211@yahoo.com

TEL: 555 344  000

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ცისანა ნადირაძე-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

MAIL:nadiradzecisana2014@gmail.com

TEL: 595 90 06 50

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ელენე გიორგაძე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის  წარმომადგენლების კოორდინაციის  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL: Elenegiorgadze888@gmail.com

TEL: 595 33 44 81

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ლეილა გოშაძე- ადმინისტრაციული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერულ და მაღალმთიანობის სტატუსთან დაკავშირებულ საკითხებში

MAIL: lela goshadze1969@mail.ru

TEL:  599 10 01 52

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავით მაჭარაშვილი - საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  მძღოლის უფლებამოსილების შემსრულებელი 

MAIL: 

TEL:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

თამარ ბოჭორიშვილი -ადმინისტრაციული სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე-ოპერატორის უფლებამოსილების შემსრულებელი

MAIL:

TEL:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ნინო შეყლაშვილი - ადმინისტრაციული სამსახურის დამხმარე მოსამსახურე-ოპერატორის უფლებამოსილების შემსრულებელი