თანამშრომლები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
თანამშრომლები

დიმიტრი გოდაბრელიძე- სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL:dimitri-godabrelidze@mail.ru

TEL:599 98 90 95

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

კახაბერ ცარციძე - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL: kaxa.tsartsidze@mail.ru

TEL:598 87 70 25

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დარეჯან ლომიძე - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL: dali.lomiZe2013@mail.ru

TEL: 595 42 12 32

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

მანანა ცერცვაძე-სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში

MAIL: cercvadze.manana@gmail.com

TEL: 599 77 99 63

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დავით ფატარიძე -სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის წამყვანი  მეოსამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL: davitfataridze@gmail.com

TEL: 577 97 76 46

____________________________________________________________________________________________________________________

თემური ნადირაძე- სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

MAIL: temurinadiradze2@gmail.com

TEL: 599 15 90 82

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ღენტორ ჭიტაძე - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში

MAIL: gentorichitadze@gmail.com

TEL:  598 14 35 45

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

თემური კაპანაძე- სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის დამხმარე მოსამსახურის უფლებამოსილების მოვალეობის შემესრულებელი ობიექტის პროექტირების საკითხებში

MAIL: temurikanadze@mail.ru

TEL:  551 23 23 29

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ლაშა ბერიძე - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში

MAIL: beridze.lash@gmail.com

TEL:  577 97 75 22

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

პეტრე ფალავანდიშვილი - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში

TEL: 577 030317

MAIL: petref@mail.ru

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ალექსანდრე ნოზაძე -  სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი არქმშენინსპექტორი

MAIL: aleksandre.nozadze.65@mail.ru

TEL: 599 000 158