თანამშრომლები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
თანამშრომლები

ბორის მეცხოვრიშვილი-ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

MAIL: sachxere.zi@gmail.com

TEL: 599 18 77 28

 

 ხათუნა ზაბახიძე  - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

MAIL: xatunazabaxidze2014@gmail.com

TEL: 577 62 86 20

 

მზია დეკანოიძე - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ინფრასტრუქტურის განყოფილებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

MAIL: Dekanoidzemzia2014@gmail.com

TEL: 599 60 59 99

 

ალექსანდრე ტაბატაძე - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL: sandrotabatadze@mail.ru

TEL: 555 48 80 60

 

ზურაბ კიპაროიძე - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

MAIL: kiparoidzez@yahoo.com

TEL: 555 96 55 36