საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300

მარინა კაციტაძე

დაბადების თარიღი:  1978 წლის 26 აგვისტო

განათლება: თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი ,ფიზიკის ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:  

2003-2010წწ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან არსებული ფონდ ,,ფინკა საქართველოს’’საჩხერის ფილიალი -საკრედიტო ექსპერტი

2010-2015წწ  საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფ.კორბოულის#2 საჯარო სკოლა-მათემატიკის პედაგოგი

2015 წლიდან დღემდე საჩხერის აკაკი წერეთლის სახელობის#1საჯარო სკოლა-ფიზიკის პედაგოგი

2014 წლიდან საჩხერის მინიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს’’ წევრი

დამატებითი ინფორმაცია:

2014წ ოქტომბერი-USAID-ის ორგანიზებული ტრენინგი თემაზე ,,ადგილობრივი თვითმმართველობა’’

2015წ მარტი GEN-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგ-სემინარი, თემაზე,,ქალების მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში“

2015წ -ივლისი CSDDC-ის ორგანიზებული ტრენინგი ,,პოლიტიკური პარტიების წევრების ტრენინგი’’

2016წ  მაისი-ოქტომბერი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ტრენინგების შემდეგი მოდულები   1.,,ეფექტიანი კომუნიკაცია’’

  1. ,,კონფლიქტების მართვა’’. 3. ,,დროის მართვა  4. ,,პროექტის მართვა’’
  2. ,,პროექტის წერა 6. ,,სამართალი და ადამიანის უფლებები’’
  3. ,,კონსტიტუციურ ორგანოთა სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა’’
  4. ,,საკუთრების უფლება, საგადასახადო და  სამეწარმეო სამართალი’’
  5. ,,ადამიანით ვაჭრობის(ტრეფიკინგის)პრევენცია’’
  6. ,, რა არის ევროკავშირი’ 
  7.  ,,რა არის დისკრიმინაცია
  8. ,,ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა’’

2016წ ივნისი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ ორგანიზებული ტრენინგი ,,რელიგიური ტოლერანტობა და სეკულარიზმი’’

2017წ იანვარი GSMEA-ს მიერ ორგანიზებული ტრენინგი თემაზე ,,მოგების გადასახადის ახალი(ესტონური) მოდელი

2017წ  მარტი GFA-ს მიერ ორგანიზებული ტრენინგი ,,პროგრამული ბიუჯეტი’’

2017წ  აპრილი სტაჟირება საქართველოს სასწავლოტურიზმის ორგანიზაციაში გამყვანი და შემომყვანი ტუროპერატორის კურსზე

2017წ ივლისი FES-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგ-სემინარები თემაზე ,,ქალთა ლიდერობა’’

2017წ აგვისტო პედაგოგის სერთიფიკატი ,,ბუნებისმეტყველება’’

2017აგვისტო მილენიუმის გამოწვევის ფონდის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი ,,ლიდერობის აკადემია’’

ფრაქცია: 2017 წლიდან  საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქართველოს’’ წევრი

პარტიულობა: მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ქართული ოცნება–დემოკრატიული საქართველო"

ენები: ქართული (მშობლიური) რუსული (საშუალოდ) ინგლისური (საშუალოდ)გერმანული (საშალოზე დაბლა)

ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული, ორი შვილი

mail: mkkacitadze@gmail.com

TEL: 551 40 55 82